Pohádky Sheherezády

← Zpět na přehled povídek

Úvod
Milovali jste, když jste byli dětmi, něžné pohádky ? Toužili v době nezralého mládí po erotických dotecích vysněných bytostí? A nyní, už jako dospělí, zaposloucháte se rádi do romantických příběhů lásky, plných citu i vášnivého vzrušení? Ne? Ty také ne? A ty, ty snad ano? Opravdu? Potom je mé vyprávění upředené přesně pro tvá ouška.
Tak tedy chceš-li, při prvních tónech příjemné hudby zavři oči a nech se pomalu unášet, na duhových křídlech snění, do krajiny tajemných kouzel a plnících se přání. Možná až příběh skončí, přijde sen po kterém tvé srdce touží a ty na něj budeš dlouho, dlouho vzpomínat. Uvolni tedy svou mysl a dovol mi ukolébat tě svým vyprávěním…

1. TOUHA
Daleko předaleko, v čarokrásné říši mámivých představ a neobyčejných tužeb, kam nedosáhne signál mobilních telefonů a auta nehyzdí příjezdové cesty k lidským obydlím, tam, v království Fantasie, žije tajemná královna Touha. Každou noc navštěvuje se svými vílami lidský svět a dětem i dospělým přináší do spánku voňavé příběhy.
Děti rády vstupují do jejích pohádek. Ve sladkém opojení pak se šťastnýma a zářícíma očima, radostně vplouvají do nového barevného rána. I dospělí dobře znají Touhu ze svých snů. Pomáhá jim plnit tajná přání a zpříjemňovat obyčejné dny. Bez ní by byl život smutný a prázdný. A Touha jim nabízí své ovoce Ráje. A láká a vábí stále víc. Ale oni už se nenechají kolébat jen známými a smyšlenými dětskými bajkami. Touží po změně. Touží po něčem novém, po něčem vzrušujícím, nebezpečném a dosud nepoznaném. A toho zneužívá zlá víla Závist.
Lidem dychtícím po poznání vstupuje do snů a vnáší do nich chaos. Člověka zasaženého závistí přemáhají zlé myšlenky, které mu nedovolí vrátit se zpět do líbezného snění. Ráno se pak budí ospalý, nevrlý a mračí se na celý svět. I jeho příští dny se potom podobají ošklivým snům. Královna Touha však nemá tak velkou moc, aby vyhnala černé myšlenky ze všech bolavých srdcí.

Jednou, když zase Touha plula na svém hvězdném oři noční krajinou, uviděla v mladém lidském srdci Závist. Onen mladík se právě chystá vrazit dýku do prsou spícího přítele, v jehož klíně oddychuje překrásná dívka. Když královna vycítila hrůznost jeho činu, rychle proměnila v ženu i spícího chlapce. Potom vstoupila do srdce ovládaného temnou mocí a snažila se zlou vílu vypudit. Mladíkovi, jež se nyní zmateně dívá na dvě krásky tulící se k sobě, vypadl z chvějících se prstů nůž. V jeho srdci plném nenávistné závisti se odehrál krutý boj. Nakonec ale Touha zvítězila a zlou čarodějku vyhnala. Ta se však odmítla jen tak vzdát. Posbírala zbylé síly, proměnila se v nymfu s ohnivě rudými rty, s tělem anděla ale dravostí šelmy a zuřivě se vrhla proti královně. Muž v němém úžasu hleděl na podivné bytosti, zápasící tu jako opravdové vzteklé ženské. Ječely, tahaly se za vlasy a rvaly ze sebe šaty. Jejich propletená nahá těla, zmítající se na podlaze, ho silně vzrušovala.

A Touha zanechala svou vůni v hladovém srdci. Když zaslechl spící dívky zavrnět ze sna, položil se mezi ně a probouzel je vášnivými polibky. Ty otevřely oči, zíraly na sebe překvapeně, ale nebylo jim to nepříjemné. Rychle se přizpůsobily a i ony mezi doteky žhavé vášně, sledovaly zápas poloprůhledných a divokých éterických krásek. A ten boj byl opravdu krutý. Dlouhé nehty se bolestivě zarývaly do bělostné kůže, zanechávaje po sobě krvavé šrámy. Tu se královně podařilo pevně sevřít mezi koleny hlavu sokyně a přikleknout k podlaze její dlouhé rusé kadeře. Po hordě jadrných nadávek a mnoha marných pokusech se osvobodit, zavládlo v místnosti ticho. Konečně byla Závist pokořena. Šílená vztekem, změnila pak svou podobu v černého draka a otevřeným oknem vyletěla ven, do hluboké noci. Vyčerpaná Touha se obrátila, a nejprve s úlekem, posléze však se zájmem pozorovala mladou trojici, slastně se oddávající milostným hrám. Pochopila, že dospělí touží po něžné romantické lásce, ale zároveň i po vášnivé sexuální explozi, jejíhož poznání se jim v životě často nedostává. V nočním osamoceném snění vyplouvají z nitra duše bujné představy a oni prahnou po jejich ukojení.

Královna se vrátila do pohádkové země, svolala všechny dobré víly a svěřila se jim se svým novým poznáním. Radily se dlouho. Potom každá odstřihla pramen vlasů a utkaly z nich duhového ptáka. Do vínku mu daly schopnost nosit na svých křídlech krásné erotické sny. Sama královna Touha pak vdechla život do jeho křehkého těla. Od té doby pluje noční oblohou kouzelný pták štěstí a dospělým přináší do spánku příběhy plnící jejich vytoužená přání a oblažující lačná srdce hřejivým pocitem uspokojení. Někteří lidé smyslné touhy navenek odsuzují. Potom se ale sami přistihnou, že i je, takové vyprávění příjemně vzrušuje, a pokud je v čarovné noci navštíví živý, erotický sen, probouzejí se ráno s úsměvem na rtech, tak jako se probouzí malé dítě po sladké, voňavé pohádce.

Zaposlouchej se tedy i ty, pokud chceš, do romantických pohádek Touhy. A relaxuj. Možná, až ti ztěžknou víčka, zašumí i nad tvou hlavou duhová křídla a přinesou sebou sen, po kterém toužíš celou svou bytostí.

Kategorie: Pohádky
Autor: Monika
Datum přidání: 21. 4. 2007
Povídka přečtena: 14096x
Hodnocení povídky: 1.6

← Zpět na přehled povídek